Kolegovia

Tvoríte pracovní tím, ktorý by ste chceli nejak zaujímavo motivovať, spoznať, poprípade sa s nimi naučiť lepšie spolupracovať? PanIQ room vás nie len zabaví, no zároveň vás donúti pracovať spolu ako jeden tím.

Táto hra je však ideálna aj v prípade, ak ste si niektorých z kolegov obľúbili a chceli by ste sa im takýmto spôsobom poďakovať za pomoc, priateľstvo, či podporiť váš pozitívny vzťah na pracovisku.

PanIQ room je nezabudnuteľná hra, ktorú si zamiluje zrejme každý. Jej cieľom však nie je iba vylúštiť rôzne ľahšie aj ťažké hádanky, logické úlohy a hlavolami.
Jej hlavným cieľom je poriadne sa zabaviť. Táto netradičná a nevšedná hra, ktorú si môžete vychutnať s vašimi kolegami vás spojí do jedného tímu, kde budete musieť spolupracovať, komunikovať a predovšetkým sa dopĺňať.
Kto bude hlavou tímu a kto sa na úspechoch iba zvezie?

Naše únikové miestnosti si však môžete vychutnať aj vo veľkých skupinách ako teambuilding. Hra vám pod neustálym nátlakom času a adrenalínom v krvi ukáže, aké sú vaše silné a slabé stránky, na ktorých následne budete môcť pracovať a zlepšovať sa.

A ako určite viete, aj v práci sme niekedy nútený pod nátlakom času vydávať tie najlepšie výkony.
Teraz si to budete môcť precvičiť na nečisto. Zvládnete vyriešiť všetky ľahké aj ťažké úlohy? Kto je z vášho tímu ten najsilnejší jedinec a čo sa od neho môžem naučiť?
Nevzdávajte sa a dotiahnite svoj boj až dokonca.