JEDINEČNÝ
TEAMBUILDING


Čas sa kráti, adrenalín stúpa!

Dostanete sa von včas?

PanIQ Room je ideálnym miestom pre teambuildingové akcie zamerané na rozvoj pracovného tímu. Hľadanie cesty von odhalí doposiaľ neprejavené stránky osobností a ukáže, ako vie váš tím spolupracovať. Nie len že sa počas tejto hodiny naučíte spolu komunikovať a spolupracovať, zároveň prežijete jedinečný zážitok pri ktorom sa zabavíte a budete mať na čo spomínať. Princíp hry rozvíja teamspirit, tímového ducha vášho kolektívu, a systematicky napomáha k zlepšeniu skupinového výkonu a spôsobu komunikácie. Dokonalý „flow pocit“ motivuje kolegov k maximálnemu sústredeniu a produktivite, a to aj napriek stúpajúcemu adrenalínu!

Kto bude lídrom a kto sa iba zvezie? Odpovede na otázky o vašom kolektíve nájdete v arénach PanIQ Room. Potrénujete si aktívne jednanie, orientáciu v novom prostredí, analytické myslenie, nevyhnutnú spoluprácu, tvorbu stratégie a vzájomnú komunikáciu. Kto z vás má logické myslenie a hádanky pre neho nebudú problémom? Zároveň zistíte, v čom sú vaše silné a slabé stránky, a utužíte neformálne vzťahy mimo pracoviska.

A nezabudnite, podstatou nie je iba úspešný únik do 60 minút, dôležité je aj to, kam až sa s kolegami dostanete a najmä akým spôsobom!

O útek sa medzi inými pokúsili aj tímy zo spoločností: